اقتصادی

قاچاق درد بی درمان اقتصاد/ واردکنندگان رغبتی به پرداخت مالیات ندارند

نجفی منش با بیان اینکه قاچاق آفت دستگاه‌های کشور است، گفت: مبارزه با این موضوع به راحتی انجام نمی‌شود چرا که اکثر واردکنندگان رغبتی به پرداخت مالیات نداشته لذا رفع این مشکلات نیازمند مدت زمان طولانی است.

بیشتر بخوانید